TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są w Kasie Banku Spółdzielczego w Tucholi w Odziale w Kęsowie przy ulicy Głównej 24, lub przekazywane są bezpośrednio na wskazane przez świadczeniobiorę konto osobiste.

Terminy wypłat:

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

  • ZASIŁKI STAŁE DO 10-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
  • ZASIŁKI CELOWE DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
  • ZASIŁKI OKRESOWE DO 28 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

 

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH OD 19 DO 21 KAŻDEGO MIESIĄCA

WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO  DO 10 DNIA KAZDEGO MIESIĄCA

Niepobrane świadczenia  w terminie, wypłacane  są po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem GOPS.

GOPS Kęsowo © 2014