TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są w Kasie Banku Spółdzielczego w Tucholi - w Oddziale w Kęsowie przy ulicy Głównej 24, lub przekazywane są bezpośrednio na wskazane przez świadczeniobiorcę konto osobiste.

 

Terminy wypłat:

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

  • ZASIŁKI STAŁE DO 15-go dnia każdego miesiąca
  • ZASIŁKI CELOWE DO 15-go dnia każdego miesiąca
  • ZASIŁKI OKRESOWE DO 28-go dnia każdego miesiąca

 

WYPŁATY  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

ODBIÓR W KASIE:

  • Nazwiska zaczynające się lit. od A do K – 23 dnia każdego miesiąca
  • Nazwiska zaczynające się lit. od L do Ż – 24 dnia każdego miesiąca

PRZELEW NA KONTO BANKOWE: 

  • do 24 dnia każdego miesiąca

 

WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO:  do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Niepobrane świadczenia  w terminie, wypłacane  są po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem GOPS.

 
GOPS Kęsowo © 2016