14 sierpnia 2020 r. GOPS w Kęsowie będzie nieczynny

Informujemy, iż dnia 14 sierpnia 2020 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie będzie nieczynny, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kęsowie z dnia 7 lipca 2020 r.