Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 29.11.2016r. (poniedziałek) w godzinach od 1000 do 1200 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.