Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

W 2022 r. będą one wynosić:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł (dotychczas 701 zł, wzrost o 75 zł);
  • dla osoby w rodzinie – 600 z ł (dotychczas 528 zł, wzrost o 72 zł);
  • maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 719 zł (dotychczas 645 zł, wzrost o 74 zł);
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 345 zł (dotychczas 308 zł, wzrost o 37 zł).

Nowe, podwyższone kwoty wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r. poz. 1296).