Warsztaty dietetyczne

W dniu 6 kwietnia 2022 r. o godzinie 1300 oraz o godzinie 1515 odbędą się warsztaty dietetyczne.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ tj. dla których wystawiono skierowanie do otrzymania pomocy lub członków rodziny osoby, której wydano skierowanie.