Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 nastąpi:

  • w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku
  • w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.
  • w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.