Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wesołych Świąt

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składają Kierownik i pracownicy GOPS w Kęsowie

7 stycznia GOPS w Kęsowie będzie nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie nr 12/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie w dniu 07 stycznia 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie będzie nieczynny.

Anonimowa ankieta dla mieszkańców gminy na potrzeby opracowania "Diagnozy problemów społecznych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie realizuje  „Diagnozę problemów społecznych”, na potrzeby utworzenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Informujemy, iż dnia 24 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie będzie nieczynny.

Punkt konsultacyjny

W ramach Punktu Konsultacyjnego podejmowane są działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, które wymagają poradnictwa specjalistycznego, w szczególności z powodu przemocy w rodzinie oraz w zakresie przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.