Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach od 12:30 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku. Godziny odbioru będą umawiane telefonicznie.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi od dnia 27 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Uzupełniająca rekrutacja uczestników do Klubu Seniora w Żalnie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Klubie Senior+ w związku z prowadzoną rekrutacją uzupełniającą. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona do wykorzystania limitu miejsc.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

14 sierpnia 2020 r. GOPS w Kęsowie będzie nieczynny

Informujemy, iż dnia 14 sierpnia 2020 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie będzie nieczynny, zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kęsowie z dnia 7 lipca 2020 r.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 nastąpi od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. w godzinach od 7:40 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 nastąpi od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. w godzinach od 7:40 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.