Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie informuje, że od dnia 17 lutego 2017 r. sprawy dotyczące: świadczeń rodzinnych; świadczenia rodzicielskiego; jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; zasiłków pielęgnacyjnych; świadczeń pielęgnacyjnych; specjalnego zasiłku opiekuńczego należy załatwiać u następujących odpowiednich pracowników. Szczegóły znajdują się w dalszej części artykułu.

W dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) w godzinach: 1230–1430 w sali konferencyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie, ul. Główna 19, odbędą się warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 20.12.2016r. (wtorek) w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim". Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane główne elementy modelu oraz narzędzia aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Możesz skorzystać z opieki dziennej świadczonej w gospodarstwach opiekuńczych. Gospodarstwo opiekuńcze zapewnia opiekę przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu dla grupy ok. 5 osób. Możesz brać udział w zajęciach związanych z tradycyjnym gospodarstwem rolnym, rękodzielniczych, czytaniu książek, miło spędzać czas na rozmowach z innymi i spacerach. Opiekun pomoże Ci w pełni uczestniczyć w zajęciach i będzie czuwał nad Tobą. W gospodarstwie zjesz obiad i odpoczniesz przy herbacie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 31.01.2017 r. (wtorek) w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza do współpracy w ramach realizowanego projektu partnerskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum”. Z oferowanej przez nas pomocy będą mogły skorzystać zarówno osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych jak i rodzice biologiczni, którym ograniczono władzę rodzicielską oraz osoby korzystające z usług ośrodków pomocy społecznej.