Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 nastąpi w dniu 25 lutego 2022 r. (piątek) w godzinach od 14:00 do 16:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założone maseczki oraz zachowanie odległości od innych osób).

Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Punkt konsultacyjny

W ramach Punktu Konsultacyjnego podejmowane są działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, które wymagają poradnictwa specjalistycznego, w szczególności z powodu przemocy w rodzinie oraz w zakresie przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi  w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Anonimowa ankieta dla mieszkańców gminy na potrzeby opracowania "Diagnozy problemów społecznych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie realizuje  „Diagnozę problemów społecznych”, na potrzeby utworzenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi w dniu 22 czerwca 2021 r. oraz 23 czerwca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 15:30 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.