Wszystkiego najlepszego!!!

Niech dom będzie dla Was zawsze ostoją spokoju a na stole nigdy nie zabraknie chleba. Niech Wielkanoc jednoczy i wzmacnia całą rodzinę. Niech nigdy nie zabraknie Wam tego, co w życiu najważniejsze: zdrowia, miłości i bezpieczeństwa.

Wszystkiego najlepszego!!!

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 nastąpi w dniu 15 września 2022 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim pracownikom socjalnym działającym na rzecz osób wykluczonych społecznie, samotnych, chorych, ubogich, w kryzysie bezdomności składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wytrwałość z jaką stawiacie czoła wyzwaniom każdego dnia. Życzymy Wam, aby niesienie pomocy osobom potrzebującym dawało wam radość i satysfakcję, a Wasza praca budziła szacunek i uznanie, na jakie zasługuje. Dziękujemy.

Dodatek węglowy

Od dzisiaj można składać wniosek na dodatek węglowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie.

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dostawa żywności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 nastąpi: