Wysokość świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny

89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 

- urodzenia dziecka

1 000,00 zł jednorazowo na dziecko

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł

- samotnego wychowywania dziecka

185,00 zł na dziecko, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci
250,00 zł na dziecko, nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

90,00 zł na dziecko

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

- rozpoczęcia roku szkolnego

100,00 zł jednorazowo na dziecko

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

105,00 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
63,00 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1 000,00 zł jednorazowo na dziecko

Zasiłek pielęgnacyjny

153,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

1200,00 zł od 01.01.2016 r. 1300,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

520,00 zł

Świadczenie rodzicielskie

1000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 19,
89- 506 Kęsowo


Telefon i faks: 52 33 44 133
Adres email: gops@kesowo.pl
Adres skrytki epuap: /gopskesowo1

POL BIP full

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Search