Prawo do świadczeń pieniężnych i kryteria dochodowe

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom, które spełniają kryteria, warunki określone w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

  • kryterium dysfunkcji - tj. okoliczności, z powodu których udziela się wsparcia, np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
  • kryterium dochodowe - faktyczny dochód ubiegających się o pomoc nie może przekroczyć, w przypadku osoby samotnie gospodarującej 634 zł, a rodziny: 514 zł.

 

Uwaga: w/w kryteria mogą ulegać zmianie w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie realizowanych programów osłonowych – np. w 2015 r. pomoc w formie posiłku może otrzymać osoba/rodzina, której dochód nie przekracza 150% kryterium (patrz: Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 19,
89- 506 Kęsowo


Telefon i faks: 52 33 44 133
Adres email: gops@kesowo.pl
Adres skrytki epuap: /gopskesowo1

POL BIP full

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Search