Projekty konkursowe

Previous Next

W ramach ognisk wychowawczych odbył się  projekt pn. „Ciekawi  świata”  został zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w okresie od marca 2011r. do czerwca 2011r. Zajęcia odbywały się w Przedszkolu w Piastoszynie.

Celem głównym naszego projektu było:  „Rozwijanie zainteresowań i samoświadomości 20 dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Piastoszyn w czasie wolnym od nauki szkolnej”.

Projekt został zrealizowany poprzez następujące  zadania:

Zadanie :  Jak realizować marzenia:

W ramach zadania zostały zorganizowane 2 spotkania (po 2 godz.) z psychologiem, których celem było rozpoznawanie talentów u dzieci oraz określanie ich zainteresowań. Po cyklu zajęć z psychologiem odbyły się zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone przez Animatorkę. Były one formą przygotowania do Konkursu Talentów, na który Uczestnicy przygotowali prezentację – występy indywidualne. Dla wzmocnienia zaangażowania przewidziano nagrody. 

Zadanie : Jak odkrywać świat:

W ramach zadania zostanie zorganizowany cykl 5 spotkań:

 • „Bezpiecznie przez świat” - spotkanie z policjantem, tematyka: prezentacja pracy policjanta, bezpieczeństwo na drodze, w szkole;
 • „Zdrowie i higiena” – spotkanie z pielęgniarką, tematyka: dbanie o zdrowie, zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających, alkoholu, zwrócenie uwagi na problemy dzieci niepełnosprawnych.
 • „Trening umysłu” – spotkanie z bibliotekarką, tematyka: prezentacja ciekawych książek dostępnych w bibliotece,  zainteresowanie nauką i, technika, itp.
 • „W oceanie wiedzy”  – spotkanie z informatykiem, tematyka: umiejętne korzystanie z zasobów Internetu, wyszukiwanie informacji, jak być bezpiecznym w Internecie, szczególnie na portalach społecznościowych i komunikatorach.
 • „Z głową do wody” – spotkanie z ratownikami WOPR, tematyka: bezpieczne zachowania w wodzie, prezentacja sprzętu, metody udzielania pierwszej pomocy, omówienie zasad dbania o środowisko i kształtowanie postawy ekologicznej.

Zadanie : Jak być silnym i odważnym:

W ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty interpersonalne (2 spotkania po 2 godz.). Na warsztatach uczestnicy mieli okazję rozwijać kontakty i relacje koleżeńskie, a także nabyli umiejętność pracy w grupie przy zadaniach zespołowych.

Zorganizowane zostały także wyjazdy na kręgielnie i basen w ramach organizacji zajęć sportowych.

Ważnym elementem zadania było  przeprowadzenie turnieju gier sportowych (tenis stołowy, piłkarzyki, itp.). Dla najlepszych w trzyetapowym turnieju przewidziano skromne upominki. 

Zadanie : Jak zdobyć dziki zachód:

W ramach zadania zostały zorganizowane spotkania z doradcą zawodowym (2 spotkania po 2 godz.). Na warsztatach uczestnicy mogli m.in. zapoznać się ze ścieżkami edukacyjnymi prowadzącymi do uzyskania określonych zawodów.

Ważnym i z pewnością bardzo atrakcyjnym punktem projektu był wyjazd do MegaParku w Grudziądzu. W ramach 6 godzinnego programu „Edukacja przez zabawę” uczestnicy odwiedzili:

 • miasteczko westernowe
 • safari
 • mini zoo
 • park dinozaurów
 • muzeum indiańskie
 • krainę złota
 • i inne niezliczone atrakcje MegaParku…
Previous Next

Projekt pt. „Bezpieczna przystań” został zrealizowany w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” w ramach Priorytetu III – Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych  przemocą w rodzinie.

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 i 7  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert do składania wniosków na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na realizację 95 projektów na terenie Polski, w tym 5 projektów otrzymało dofinansowanie na realizację projektu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Z powiatu tucholskiego wsparcie finansowe otrzymał tylko projekt „Bezpieczna przystań” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie.

Projekt pt. „Bezpieczna przystań” powstał na podstawie porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a Gminą Kęsowo, natomiast w całości został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie.

 

„BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”

Celem projektu było tworzenie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy z terenu gminy Kęsowo.

 

W trakcie biwaku zorganizowano liczne atrakcje i warsztaty np. :

 • wypoczynek fizyczny i psychiczny dla 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 11-15 lat;
 • warsztaty profilaktyczne i relaksacyjne;zajęcia sportowe;
 • Wskazano dzieciom jak można aktywnie, w zdrowy i  atrakcyjny sposób spędzać czas wolny na łonie natury, bez komputera, telewizora, komórki  i Internetu.
 • Dzieci nabrały umiejętności korzystania z walorów przyrodniczych podczas zabaw (aktywne plażowanie, wycieczka szlakiem rowerowym, zabawa w podchody, gra w siatkówkę plażową).
 • Wszystkie dzieci otrzymały imienne pamiątki udziału w projekcie, w postaci książek o tematyce młodzieżowej.
 • Dzieci wybrały spośród grupy: „Najlepszego kolegę” i „Najlepszą koleżankę”, „Miss” i „Misster'a”, „Mistrza humoru”, „Najlepszego sportowca” , „Najlepszy głos”, którzy zostali nagrodzeni przez wychowawców;
 • Dzieci wybrały  najlepszą pracę w konkursie na reklamę antyprzemocową;
 • Wychowawcy wręczyli nagrody dla osób najbardziej aktywnych podczas biwaku;
 • Dzieci wracały do domu pełne wrażeń, oraz wyrażały chęć ponownego udziału w takim Projekcie.

 

KOSZTY PROJEKTU

Minister Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przekazał Nam 7.000,00 zł. Natomiast  szacunkowa wartość Projektu wynosiła 8.872,00 zł. Pozostała część 1.872,00 zł została pokryta z wkładu własnego.

 

Otrzymane Wsparcie finansowe Ministra MPiPS:7.000,00

Wykorzystane wsparcie finansowe z MPiPS:  6855,99 zł

Wkład własny (wykonana praca 3 wolontariuszy): 1872,00 zł

 

Bez wsparcia finansowego niemożliwa  byłaby realizacja projektu „Bezpieczna przystań”. Dzięki dofinansowaniu w 100% zostały pokryte koszty  wyżywienia uczestników obozu, koszt dojazdu, ubezpieczenia, noclegu, art. spożywczych, sportowych i plastycznych oraz zatrudnienie specjalistów , a przede wszystkim psychologa, który przeprowadził z dziećmi zajęcia antyprzemocowe.

Dzięki dofinansowaniu zajęcia przeprowadzone zostały na wysokim poziomie, zarówno merytorycznym jak i techniczno-organizacyjnym. Atrakcyjność zajęć potwierdziły dzieci poprzez chętny i aktywny udział we wszystkich blokach tematycznych.

 

Za pomoc przy realizacji Projektu „Bezpieczna przystań”

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! :)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 19,
89- 506 Kęsowo


Telefon i faks: 52 33 44 133
Adres email: gops@kesowo.pl
Adres skrytki epuap: /gopskesowo1

POL BIP full

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Search