Program Senior+

Program polega na wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu placówek typu „Senior +” - w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu w edycjach poprzednich.

Klub Seniora działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usytuowany jest w Żalnie przy ul. Szkolnej 1B. Do klubu mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawodowe, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Kęsowo.

Priorytetem działalności Klubu jest aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym, motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu oraz wypełnienie czasu wolego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu.

Funkcje Klubu określa niniejszy regulamin.

Regulamin ośrodka wsparcia Klub Senior+.

Formularz zgłoszeniowy.

Senior +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie przy porozumieniu z Wójtem Gminy Kęsowo informuje, iż zajęcia dla seniorów w Klubu „Senior +” w Żalnie od dnia 11 marca 2020r. zostały zawieszone do odwołania zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Klub Senior+”. Projekt skierowany jest do 10 osób powyżej 60 roku życia, które zakończyły swoją aktywność zawodową oraz zamieszkują teren gminy Kęsowo. W klubie tym, dwa razy w ciągu tygodnia zostaną zorganizowane cykliczne zajęcia o różnorodnej tematyce. Rekrutacja trwa do 14 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 523344133 lub 690900791

Pliki pobrania:

Regulamin rekrutacji wraz z formularzem zgłoszeniowymRegulamin rekrutacji wraz z formularzem zgłoszeniowym