Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że pierwszy termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 28.09.2016 r. (środa) w godzinach od 1030 do 1300 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.